Vatandaş Rehberi

Belediyelerde Kimler Çevre Görevlisi Olabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin kadrolarında çevre mühendisi çalıştırma mecburiyeti getirdi. Bu nedenle, gözler Çevre Görevlileri kavramına çevrildi.

İmar: İmar Durumu

İmar durumu, gerek arsa ve arazilerin, gerekse yapıların varsa onaylı imar planı koşullarında değerlendirilerek mal sahiplerine bilgi verilmesidir. Bu belge

İmar: Genel Bakış

İmar planları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yapılır ve yürürlüğe konurlar. İmar Kanunu’nun “Halihazır harita ve imar

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi Kanunu’na göre Emlâk Vergisi  Bina ve  Arazi vergisinden oluşmaktadır. A) Bina Vergisi Verginin konusu Türkiye sınırları içindeki binalardır.  Mükellefi