BİST 100
1386
USD
6,378
EURO
12,0379
ALTIN
500,099

 Vatandaş Rehberi

İmar: İmar Durumu

İmar durumu, gerek arsa ve arazilerin, gerekse yapıların varsa onaylı imar planı koşullarında değerlendirilerek mal sahiplerine bilgi verilmesidir. Bu belge

İmar: Genel Bakış

İmar planları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yapılır ve yürürlüğe konurlar. İmar Kanunu’nun “Halihazır harita ve imar

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi Kanunu’na göre Emlâk Vergisi  Bina ve  Arazi vergisinden oluşmaktadır. A) Bina Vergisi Verginin konusu Türkiye sınırları içindeki binalardır.  Mükellefi

Harcamalara Katılma Payları

Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır.  Yapılacak giderler