Biliyor Musunuz

İller Bankasının Faaliyet Konuları

İller Bankası, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır. Banka,