Kamu Çalışanlarının Mali Hak, Sosyal Güvence Talepleri ve Belediyeler-I

Kamu görevlileri, hatta tüm kamu çalışanları açısından uzun zamandır gündem belli bir noktaya kilitlenmiş, bazı beklentilerin karşılanması bekleniyor. Özellikle ifade etmeliyiz ki, söz konusu beklentiler 6. Dönem Toplu Sözleşmegörüşmeleri esnasında ve sonrasında devam eden süreçte Bakan düzeyinde yapılan açıklamalarla en üst seviyeye ulaşmış durumdadır.

Biz bu yazı dizimizde, kamu çalışanlarının söz konusu beklentilerinin odak noktasını oluşturan konuların belediyelerimizdeki kamu görevlileri ve diğer çalışanları ilgilendiren hususlarını değerlendirmeye, kamu görevlilerinin ve çalışanlarının beklentilerinin haklı ve haksız yönlerini irdelemeye gayret gösterecek, sonuçta da çözüm önerilerimizi dile getireceğiz.

Öncelikli olarak ifade etmeliyiz ki, mahalli idarelerde özellikle de belediyelerde yaşanan insan kaynakları sorunlarının başında, personel istihdamına, çalışma düzenine ve norm kadroya ilişkin yasal düzenlemelerin belediyelerin hususiyetlerine cevap verememesi gelmektedir. Bu düzenlemeler yapılırken, belediyeler açısından ayakları yere sağlam basan sorun analizi ve ihtiyaç tespiti yapılmamıştır. Açıkçası, ayakları yere sağlam basanı bırakın hiçbir şekilde sorun analizi ve ihtiyaç tespiti yapılmamıştır.

Genel olarak ülkemizde de bir çok insan kaynakları ve personel uygulamaları sorunu mevcuttur. Bunun yansıması olarak, aynı sorunlar belediyelerdeki çalışanlara ve kamu görevlilerine de sirayet etmektedir.

Belediyelerimizde mevcut personel istihdamına ilişkin sorun alanlarını kategorik olarak şu şekilde sıralayabiliriz.

1. Beklenti içerisine sokulan belediye sözleşmeli personelinin kadro meselesi,

2. Bazı kamu görevlileri için gündemde bulunan ekgöstergenin belediyelerdeki bürokratları da kapsayıp kapsamayacağı meselesi.

3. Belediye başkanlarının emeklilik hakları konusunda 2008 öncesi ve sonrası ayırımının getirdiği sorunlar.

4. Belediye başkanlarının mevcut mali hakları meselesi.

5. Belediye başkan yardımcıları özel hizmet tazminatlarının ilçelere göre farklılaştırılması meselesi.

6. Belediye meclis üyelerinin mali hakları ve sosyal güvenlik meselesi.

7. Belediye şirketleri ve belediye şirket işçilerinin meseleleri.

8. Sadece belediyeleri ilgilendirmese de uzun zamandır kamuoyunda çalışma yürüten üniversiteli işçiler meselesi.

9. Kariyer ve liyakat sistemini etkileyen konular.

10. Personel alım sisteminin doğurduğu sorunlar.

11. Merkezi idarenin yaklaşımı ve vesayetten kaynaklanan sorunlar.

Yazı dizimizin en önemli noktasını hiç şüphesiz resmi ağızlardan yapılan açıklamaların sözleşmeli personelde yarattığı beklenti, ekgösterge uygulamasında belediyedeki memurların nasıl değerlendirileceği veya nasıl değerlendirilmesi gerektiği, belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerinin mali ve sosyal hakları ile emeklilikteki durumları oluşturacak olmakla birlikte, yukarıda maddeler halinde sıraladığımız tüm konulara ilişkin görüşlerimizi ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşacağız.

Bu yazı dizimizin ihtiyaca tam olmasada, külliyetli bir şekilde karşılık verebilmesi açısından, bu satırları okuyan siz değerli okuyucularımın “benim de şöyle bir fikrim, şu tespitim, şöyle bir çözüm önerim var” dediğiniz hususları bize yazmanız önem arzedecek, değerlendirmelerimize büyük katkı verecek, ışık tutacaktır.

Sizlerin tüm görüşlerini dikkatlice okuyup analiz edeceğimizi, değerlendirmelerimizde kesinlikle dikkate alacağımızı bilmenizi istiyorum.

Görüşlerinizi [email protected] adresine gönderebileceğiniz gibi, Twitter paylaşımımın altına da yazabilirsiniz.

TAKİP EDEN YAZILAR

Belediyelerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Kadro Meselesi

Yerel Yönetim Bürokrat ve Memurlarına Yapılacak İyileştirme Ek Gösterge ile Sınırlı Kalmamalı!

Belediye Başkanlarının Emeklilik ve Özlük Hakları Gözden Geçirilmelidir!

Devam edecek…

Yazarın daha önceki değerlendirmeleri:

Kamuoyunu Meşgul Eden İstihdam ve Sosyal Güvenlik Sorunları

MİARGEM’den Güncel Personel Sorunlarına İlişkin Değerlendirme