Belediyecilik Köşesi

Belediyelerde Kimler Çevre Görevlisi Olabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin kadrolarında çevre mühendisi çalıştırma mecburiyeti getirdi. Bu nedenle, gözler Çevre Görevlileri kavramına çevrildi.

İller Bankasının Faaliyet Konuları

İller Bankası, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır. Banka,