TÜİK’in Açıkladığı Nüfus Verilerine Kısa Bir Bakış

TÜİK, 2020 yılına ait nüfus istatistiklerini açıkladı. Bu istatistiklere göre, Türkiye nüfusunun 78.920.614’ü belediye sınırları içerisinde, 4.693.748’i ise köy sınırları içerisinde yaşamaktadır. 

Belediye sınırları içerisinde yaşayan nüfusun 65.156.232’si büyükşehir belediyelerinde, dolayısıyla büyükşehir ilçe belediyelerinde yaşamakta, geri kalanının 7.440.933’ü il belediyesi sınırlarında, 5.138.876’sı büyükşehir dışındaki ilçe belediyelerinde ve 1.184.573’ü ise belde belediyelerinin sınırları içerisinde yaşamaktadır.

Halil Memiş, Kuzeyekspres Gazetesi’nin Mahalli Müşterek adlı köşesinde 13 Şubat 2021 tarihinde “Yerleşimlerin Nüfusu ve Söylediği” başlığı ile yazdığı yazısında bir dizi karşılaştırma yaptı:

“Bu verilerden bazıları şu şekildedir:

En büyük mahallemiz, 134.812 nüfusu ile Diyarbakır Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’dir. Bu haliyle, ülkemizdeki tüm belde ve ilçe belediyelerinden, 519 büyükşehir ilçe belediyesinin 144’ünden ve 51 il belediyesinin 21’inden daha büyük bir mahalle olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yine en büyük köyümüz olan Karabük Safranbolu İlçesi Bostanbükü köyü; 5.219 nüfusuyla; 355 belde belediyesinden, 177 ilçe belediyesinden ve 14 büyükşehir ilçe belediyesinden daha büyüktür.

Yine en büyük beldemiz olan Çanakkale Merkez Kepez Belediyesi 32.665 nüfusuyla 370 ilçe belediyesinden, 209 büyükşehir ilçe belediyesinden ve 2 il belediyesinden daha büyüktür.

Büyükşehir olmayan illerdeki en büyük ilçe belediyesi olan Şırnak İli Cizre ilçe Belediyesi 128.412 nüfusuyla; 369 büyükşehir ilçe belediyesinden ve 28 il belediyesinden daha büyüktür.

En büyük büyükşehir ilçe belediyesi İstanbul Esenyurt İlçe Belediyesi ise 957.398 nüfusuyla tüm il belediyelerinden ve 6 büyükşehir belediyesinden daha büyüktür.”