M. Bahaddin YETKİN: “Resmi Araç”

Bugün sizlerle "Resmi Araç" kullanımında farkındalık yaratacağına inandığımız M. Bahaddin Yetkin Beyin UrfaAjans'ta köşesine taşıdığı Köşe Yazısını paylaşacağız.

Belediyeler ve Göçmenler Meselesi

"Göçmen politikası her ne kadar merkezi idarenin aldığı ya da alacağı kararlarla yürüse de, yerelde özellikle belediyelerin bu noktada ki

Türkiye’nin Göçmenlerle Sınavı

Halil Memiş: "Toplumsal sorunlara yol açtığı/açacağı aşikar, demografik yapıyı bozan bu durum polemiklerden uzak, bilimsel temelli ve insan hakları çerçevesinde