Belediye Borçları!

Belediyelerimizin mali açıdan iyi yönetilemediği, stratejik bütçe yönetiminin zayıf ve mali disiplinin olmadığı yıllarca tespitlerimiz dahilinde olan hususlardır.

Bugünün enflasyonist şartlarında, borçlanarak faaliyet yürütmek belediyelerimiz açısından kayıp değil, kazanç olarak kabul edilebilir. Borçların, belediyenin rutin gelirleri ile tölere edilebiliyor ise bu da kabul edilebilir bir durumdur.

Belediye borçlarına bu şekilde masumane yaklaşabilmemiz için, bu borçlarla belediyenin envanterinde olumlu artışlar meydana gelmesi veya kentin önceliklerine yönelik yatırımların yapılmış olması gerekir. Söz konusu borçlar eğer;

  • Belediyelere sporcu transferinden kaynaklı hacizlerden ibaret ise,
  • Seçime birkaç ay kala alınıp alınmadığı belli olmayan mal ve hizmetler ile yapılmayan yatırımlar içinse,
  • Esnafa ve iş yaptırılan müteahhitlere olan borçların ödenmesi için yapılan yüksek faizli kredilerden kaynaklanıyor ise,

Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur, olmamalıdır. Yapanlar kesinlikle hesabını vermelidir.

Tahsil edilmesi gereken gelirleri popülist davranarak takipten kaçınmak, tahakkuk kaçağı olarak addedebileceğimiz belediye vergi ve harçları konusunda inisiyatif kullanmayıp esasında kendi mali ve cezai sorumlulukları pahasına kanuna aykırı davranarak belediyenin gelir kaybına sebebiyet vermek, 

Harcama disiplini ve kontrolünü göz ardı ederek, tamamen kişisel ilişkiler ve kişisel inisiyatiflere bağlı olarak davranmak, alımların gerçek ihtiyaç karşılığı olup olmadığı konusunda hassasiyet göstermemek, alınmayan mal ve hizmetler veya gerçekleşmeyen yapım işleri için ödemeler yapmak,

Gibi Belediye Mali Yönetimlerinde birçok riskler ve zafiyetler vardır.

Bunun için önlem;

  • İyi işleyen bir mali yönetim (gelir ve gider idaresi) oluşturmak,
  • Bütçe yönetiminde stratejik önceliklere göre hareket etmek,
  • Etkin harcama kontrolünü sağlamak,
  • Gelir artırıcı çalışmaları önceliğe almak,

Olarak sıralanabilir.

Son olarak ifade edelim ki, stratejik bütçeleme yaklaşımında bütçenin, kendisinden beklenen sonuçları üreterek işleyebilmesi; stratejik plandaki hedeflerin, çok yıllı bütçe anlayışı içerisinde, gelir bütçesi tahminlerinin dikkate alınarak önceliklendirilmesi ile mali kaynakların stratejik önceliklere göre harcama birimlerine dağıtılmasına bağlıdır.