Vatandaş Belediyelere Nasıl Güvenir?

OECD’nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye hükümete duyulan güven (%55) endeksinde orta sıralarda yer almaktadır. Ancak durumun yerel yönetimlere güven konusunda daha kötü olduğu da tahmin edilmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerin vatandaşın güvenini nasıl kazanacağı konusuna eğilmekte fayda var.

Vatandaşın hükümete/yönetime güveninin her düzeyde önemli bir mesele olduğu hepimizin malumu. Zira toplumda bir güven duygusu tesis edemeyen bir yönetici hem kendi siyasi geleceğini hem de yönettiği birimin huzurunu tehlikeye atmaktadır. Bu alanda yerel yönetimler, özellikle belediyeler, vatandaşa yakın olma ve doğrudan günlük hayata etkisi olan hizmetler sunma bakımından bir avantaja sahiptirler. Ancak bu avantaj çok kolay bir şekilde dezavantaja dönüşebilmektedir. Vatandaşlar yerel seçilmiş ve atanmış yetkililere görüşlerini doğrudan ifade etme konusunda da nispeten kolay erişime sahip olsalar da bu yakın iletişim olanağı vatandaşların belediyeye güveneceklerini garanti etmez. Belediye yöneticileri, yüksek düzeyde kamu güvenine sahip olabilmek için mutlaka yapıcı ve aktif bir yaklaşım benimsemelidirler.  

Belediye yönetimleri güven kazanabilmek için her şeyden önce olabildiğince şeffaf olmalıdır. Ne yaptıklarını açık ve net bir şekilde vatandaşlarla paylaşmaları, hatta açıkça paylaşamadıkları durumlar hakkında da vatandaşa bilgi verebiliyor olmaları önemlidir. Bu kapsamda vatandaşla iletişim kurarken ellerindeki her aracı verimli kullanmaları gerekir. Bunların en başında da dijital iletişim imkanlarını sonuna kadar kullanmaları ve vatandaşların yerel medya kaynaklarına inanmalarını sağlamaları gelir. Burada bir önemli noktayı da ifade etmeliyiz. Olumlu eylemler, icraatlar ve hizmetlerin yanı sıra iyi gitmeyen şeyler hakkında da vatandaşla rahatlıkla iletişim kurulabiliyor olması güven tesis edilmesi açısından elzemdir. İletişim açısından son olarak dikkat edilmesi gereken şey ise tutarlılıktır. Belediye yönetiminde yer alan kişilerin hepsinin ortak bir söylemi, birbirleri ile çelişmeyen davranışları olması gerekir.

Vatandaşın güvenini kazanmak için iletişimden daha önemli bir şey varsa o da hizmet olsa gerek. Hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil bir şekilde sunulması vatandaşın kafa karışıklıklarını büyük ölçüde önleyecektir. Özellikle hizmet sunumunda, ihalelerde ve belediye girişimlerinde partizan bir tavır takınılması güven unsurunu zedeleyen önemli bir durum olarak dikkat çekmektedir. Hizmetler, ihaleler, vergiler, iştirakler ve benzeri tüm belediye faaliyetleri siyasi saiklerle değil vatandaşın ihtiyaçları gözetilerek gerçekleştirilmelidir. 

Özetle vatandaşın belediye güveninin anahtarlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Etkili iletişim
  • Adil hizmet sunumu
  • Partizanca olmayan bir yaklaşım