Keşfedil/e/meyen Bir Çalışma Evreni: Belediyeler

Doç. Dr. Gencay KARAKAYA

Alana ilişkin tespitlerin yapılabilmesi ve geliştirilmesi bakımından en az bu kriterler kadar önemli olan ve çoğu zaman ihmale varacak kadar geri planda kalan konu, araştırma evreni yani araştırmanın yapılacağı alanıdır.

Özellikle sosyal bilimlerde son dönemlerde yapılan çalışmalar dikkate alındığında, çoğu zaman tekrara düşecek kadar aynı evrende çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu noktada teori ve pratiğin bir arada işlenmesi ve geliştirilmesi de mümkün olmamaktadır. Doktora tez döneminde bu sorunları yaşayan bir akademisyen olarak 2017 yılında imdadıma belediyeler ve genişleyen ekosistemi yetişti. 

Zira muhasebe ve denetim alanında doktora yapan birisi olarak borsaya kote işletmeler, sanayi kuruluşları ve hizmet sektörü dışında bir alanda ki durumu merak etmiş ve yeni şeyler söylemeye çalışmıştım. 

Bütçesi olan, inanılmaz bir organizasyon yapısına sahip, toplum için hizmet üreten, riskleri yönetmesi gereken bu yapı nasıl olurda dikkatten kaçar ya da hak ettiği ölçüde irdelenmez anlam verememiştim. Faaliyet raporları, Sayıştay raporları, stratejik planlar derken, kendimi inanılmaz aktif ve kapsamlı bir çalışma alanı içerisinde buluverdim. 

Özellikle kamu yönetimi, siyaset bilimi gibi görece yakın alanlarda daha çok çalışmaya konu edilen belediyeler, genel anlamda işletme, özelde muhasebe ve denetim alanında yok denecek kadar az çalışmada ele alınmıştı ve bu noktada farkındalık için harekete geçmek gerekiyordu. 

Geldiğimiz aşamada radikal bir değişim olduğunu söylemek zor fakat bu yönde bir meyil olduğunu da ifade etmem gerekiyor. 

Muhasebe ve denetim için belediyelerin bütçe ve iç denetim yapısı, finans alanı için belediyelerin finansman yapısı, işletme alanı için yönetim organizasyon, iletişim için kurumsal iletişim ve daha sayamadığım birçok konu ve alanda halen keşfedilmeyi bekleyen bir alan; BELEDİYELER.

İlgililerine ilanen duyurulur.