Sosyal Belediyecilik Denen!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatında, idare; Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim olarak iki ayrılmakta ve belediyeler Yerel Yönetim birimleri arasında yer almaktadır.

Yerinden Yönetim birimi olan mahalli idareler -özellikle belediyeler- yerel bazda mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılanması, yönetime katılımın ve yerel demokrasinin gelişimin sağlanması açısından önemlidir.

Belediyelere yasalarla mahalli müşterek nitelikte verilmiş çok sayıda görev söz konusudur. Bu görevler arasında, sosyal politikalara yönelik görevler de yer almaktadır. Zira, Devletin “Sosyal Devlet” anlayışını sağlayabilmesi için geliştirdiği sosyal politikaların gerçekleştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü büyüktür. Dolayısıyla, Sosyal Devlet anlayışı kapsamında geliştirilen sosyal politikaların yerelde uygulayıcıları belediyelerdir.

Bu kapsamda, Sosyal Belediyecilik kısaca belediyelerin sosyal politika uygulamalarına ağırlık vermesi şeklinde tanımlanabilir. Bir başka deyişle, Sosyal Belediyecilik; belediyelerin klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, kentlerin sosyal yapısına etki edecek eğitim, kültür, sağlık ve refah gibi alanlarda da hizmet sunan kurumlar haline gelmelerini içeren bir süreci de ifade etmektedir. Bu süreç dinamik bir şekilde seyretmekte ve toplumsal ihtiyaçlara göre çeşitlenmektedir. Özellikle, toplumsal refahın artırılması açısından, merkezi yönetimin yanında, yerel yönetimler de önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Ayrıca, özellikle belediyelerin yerel bazda sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliğine gitmesi, sosyal politikaların gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Özellikle Covid-19 pandemi sürecini yaşadığımız son bir yıl içerisinde Sosyal Belediyecilik ön plana çıkmıştır. Özellikle belediyelerimizin bu süreçte sosyal politikalara yönelik uygulamalarının, sürecin Devlet tarafından sağlıklı bir şekilde yönetilmesine büyük katkısının olduğu inkar edilemez.

Devam eden süreçte de, günlük kısır siyasi çekişmelerin bir kenara bırakılıp, merkezi yönetim ile belediyelerin toplumsal refahın artırılmasına yönelik sosyal politikaların uygulanmasında işbirliğine gitmesi, pandemi sürecini sosyal ve ekonomik açıdan en az zararla atlatmamız için önem arz etmektedir.