Türkiye’nin Fay Hatları Tartışıldı

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) paydaşı olduğu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum (TÜBİTAK), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA),

AK YBYK 45. Genel Kurulu Tamamlandı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 45. Genel Kurulu, 23-26 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlendi.