Yerel Yönetim

Türkiye’nin Fay Hatları Tartışıldı

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) paydaşı olduğu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum (TÜBİTAK), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA),

TBB Başkanı Şehircilik Zirvesi’ne Katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Avrupa Konseyi (AK) tarafından Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Şehircilik