Cumhuriyet Sizlere Emanettir, Vazgeçmeyin Gençler!

Eşit muamele görmek, adil yargılanmak, devletin işlem ve eylemlerinin Yargı denetimine tabii olmasını istiyorsanız Hukukun Üstünlüğünden, Hukuk Devleti ilkesinden asla vazgeçmeyin!

İnançların, mezhepsel çatışmaların, cemaat ve tarikatların birbirine üstünlük kurmaya dayalı güç mücadelesine, merdiven altında eğitilmişlerin insafına göre yönetilmek istemiyorsanız Lâiklikten asla vazgeçmeyin!

Emperyalizmin kıskacında esir olmak istemiyorsanız milli kimliğinizden, millet aidiyetinizden, Türklüğünüzden asla vazgeçmeyin!

Bu coğrafyada bağımsız, hür ve huzur içerisinde yaşamak için, Ortadoğu’nun boyun büken kaderine mahkûm olmamak için Milli Devlet’ten, Cumhuriyet’ten asla vazgeçmeyin!

Ve tabii ki milli mücadelenin önderi, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal ATATÜRK’ten asla vazgeçmeyin!

Milli ve dini değerleri istismar edenlere, milli ve dini hassasiyetlerden geçimini sağlayanlara asla itibar etmeyin!

Mondros’u, Sevr’i imzalayanlara söz etmeyip, İngilizlerin dört yıldan fazla İstanbul’u işgal altında tuttuğunu görmezlikten gelip, “İngilizler, kurşun atmadan neden gitti” diyenlere asla itibar etmeyin!

İngiliz Yüksek Komiserliği’nden izin almadan payitahtta sokağa çıkamayanların, keşke yunan kazansaydı diyenlerin milli mücadeleye, cumhuriyete söz söylemesine asla itibar etmeyin!

“Çanakkale’deki mezar taşlarına bakın, kimler vardı” deyip millet kavramını başkalaştıran, Türk kimliğini sıradanlaştıranlara asla itibar etmeyin!

Güya inancı gereği ilahi kelâmın içeriği ile hiçbir zaman ilgilenmeyip Arapça’yı kutsayan, okur yazar olmadığı halde bir gecede cahil kaldık diyen, Türkçeyi hor görenlere asla itibar etmeyin!

Türklük dışındaki bütün milli kimliklerin anayasada yer almasını isteyen, ama Türk milliyetçiliğini ırkçılık olarak görenlere, ikinci cumhuriyetçilere asla itibar etmeyin!

Burada saydıklarımıza elbette sizlerin de ekleyeceği pek çok argüman vardır, olmalıdır da…

Sizler, “ne olacak bu gençlerin hali” diyenlere bakmayın!

Tabii ki devletimizin yapamadıkları vardır, sorunları vardır, sizlere sunduğu imkân ve gelecekte eksikleri vardır.

Ancak Sizler! Mustafa Kemal’in, milletin bağımsızlığını ve Cumhuriyet’i emanet ettiği Türk gençlerisiniz. 

Kim ne derse desin Türkiye Cumhuriyet’i, bu coğrafyadaki son Türk devletidir, kimliği de budur.

100. yılını idrak ettiğimiz bu devleti yaşatmak da en başta siz gençlerin görevidir, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sizlere yüklediği bir borçtur.

Yükünüz ağır, işiniz zordur ama imkânsız değildir!

Zira, milli kimlik olmadan, milli devlet olmadan bu coğrafyada bağımsız olunamayacağını, huzur içinde yaşanamayacağını görmek için yerimizde kımıldamadan başımızı hafifçe çevirip etrafımıza bakmamız yeterlidir.

O halde göğsümüzü gere gere, gururla ve inançla diyoruz ki:

Yaşasın Cumhuriyet!