Nüfuslarına Göre Belediye Grupları Belirlendi. Peki Bu Ne Anlama Geliyor?

3 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1) yayınlandı.

Tebliğ ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre hazırlanan belediye grupları yeniden şekillendirildi.

Öncelikle, bu grupların detayına ve sonuçlarına değinmeden önce bu grupların ne anlama gelmediğini izah etmemiz çok daha doğru olacaktır.

Tarafımıza ulaşan bazı sorulardan, yapılan bu gruplamanın belediyelerin norm kadroya esas gruplandırması ile ilgisinin olup olmadığının merak edildiği anlaşılmıştır.

Hemen ifade edelim ki, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile yayınlanan grupların belediyelerin norm kadroları ile hiçbir ilgisi yoktur ve belediyelerin kadrolarında bir değişikliğe neden olmayacaktır.

Belediyeler tahsil ettikleri vergi ve harçları Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri çerçevesinde tahakkuk ettirerek tahsil etmektedirler.

Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında tahsil edilen bazı Harçların miktarları ise belediye gruplarına göre belirlenmektedir.

İşte, hangi belediyelerin hangi grup içerisinde yer alacağı 3 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1) ile belirlenmiştir.

Böylelikle her bir belediye yer aldıkları gruplara göre aşağıda yer alan harçların miktarlarını belirleyerek tahakkuk işlemlerini yapacaklardır.

Tebliğ ile nüfuslarına göre belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

a) Nüfusu 250.000’den fazla olan belediyeler 1. grup,

b) Nüfusu 100.001 – 250.000 arasında olan belediyeler 2. grup, 

c) Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olan belediyeler 3. grup, 

ç) Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

d) Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler 5. grup.

Bu gruplar belirlenirken sanayi veya ticaret ya da turizm yönünden önem arz eden belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyeler, mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilmiştir.

Büyükşehir belediyeleri ile il merkezi belediyeleri 1. grup olarak belirlenmiştir.

Belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları esas alınmıştır.

Yukarıda yer alan gruplar esas alınarak tahakkuk ettirilen harçlar şunlardır:

KAYNAK SULARI HARCI (Miktarlar için tıklayınız)

HAYVAN KESİMİ, MUAYENE VE DENETLEME HARCI (Miktarlar için tıklayınız)

MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI (Miktarlar için tıklayınız)

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI (Miktarlar için tıklayınız)

KAYIT VE SURET HARCI (Miktarlar için tıklayınız)

İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR (Miktarlar için tıklayınız)

BİNA İNŞAAT HARCI (Miktarlar için tıklayınız)

SAĞLIK BELGESİ HARCI (Miktarlar için tıklayınız)

Belediye Grupları İçin Tıklayınız.

Son Yazılar