Personele İzin Konusunda Belediyeler de Genelgeye Uymuyor mu?

Sitemizde yayınlanan “Kamu Yöneticileri Cumhurbaşkanlığı Genelgesine Uymuyorum Diyebilir mi?” başlıklı haberden sonra sosyal medyadan mesajlar aldık.

Mesajların çoğu, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen çalışma esasları ve saatleri konusunda belediyelerinin duyarsız davrandığı ve uymadığı yönündeydi.

Bir okurumuz, “…….. Belediyesinde, pandemi döneminin başından beridir sizin son attığınız tweette de yazdığınız gibi uygulama yapmakta devletin her aldığı genelgenin hemen ardından tüm çalışanlarına öncelikle yıllık izin kullanımı hususunda baskı uyguluyorlar. Sizin bu hususta biz çalışanlara yardımcı olabilme durumunuz mümkün müdür? Saygılarımla bilgilerinize arz ederim.” diye mesaj atmış.

Bir diğer okurumuz; “…… yazınızda belirttiğiniz durum ………’de Büyükşehir Belediyesinde de mevcut. Her birim kendi içerisinde daire başkanları ve müdürlerin kararlarına göre tedbirlere uyuyor veya uymuyor. Örneğin bazı birimler 10-16 çalışıp esnek çalışma yapmıyor, bazı birimler ise 8-5 çalışmaya devam edip esnek çalışma yapmıyor. Keşke her yerde her konuda adil bir anlayış olsa. Saygılarımla.”

Öncelikle ifade edelim ki, pandemi sürecinde her kurum ve kurum yöneticisi önlemler konusunda gerekli tedbirleri azami düzeyde almalıdırlar. Bu, pandeminin bir an önce sona ermesi açısından çok büyük önem arz edecektir.

Gelelim, kurumların personeline idari izin vermek yerine yıllık izin kullanmaya zorlamaları hususuna. Bu iddianın doğru olmadığına inanmak istiyoruz. Zira, böyle bir durum, çalışanların haklarının suistimal edilmesi, iş barışının bozulmasına sebebiyet verecektir.

Merkezi idare kuruluşlarında ise durum daha vahimdir. İdarenin başı ve hiyerarşinin en üstünde bulunan Cumhurbaşkanı’nın genelgesine uymamak gibi bir tavır, kamu idaresi disiplini açısından kabul edilebilir değildir.

Çalışanlarının haklarını öncelikle yöneticiler korumalı, gözetmeli ve çalışanlar arasında adil davranmalıdırlar.

Bu nedenle, kamu idarecilerini her zaman hukuka uygun ve adil davranmaya davet ediyoruz. 

Bu pandemi sürecinde ise çok daha fazla hassas davranmaları gerektiğini hatırlatıyoruz.