Belediyeler, Görevde Yükselme Sınavı Açtıysa Gereğini Yapmalı

Bir okurum yazmış. Belediyede, bir çok Şef kadrosu için Görevde Yükselme Sınavı duyurusu yapılmış. Ancak, kadro sayısından daha fazla kişinin sınava girmesine rağmen, sözlü sınav yapılarak süreç sonuçlandırılmamış.

Okurumuzun bize ulaştırdığı metin şu şekilde:

“……….. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ……… Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınavına giren 50 şef adayını mağdur ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında açılan sınava …… Genel Müdürlüğü ……. adet şef kadrosu için başvuruda bulunmuş, ……. memur sınava katılmıştır. Sınav sonuçları 21.10.2019 tarihinde açıklanarak kurumlara gönderilmiştir. Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esasına dair yönetmelik gereğince, mülakat yapılarak sınav sonuçlarının yayınlanması gerekirken 16 aydır herhangi bir işlem yapılmamıştır. Yönetmelikte mülakatın ne zaman yapılacağı belirtilmediğinden yönetim bu durumu kullanmış ve sınavı askıya almıştır. Yönetmelik Temmuz 2020 yılında değiştirilerek mülakat ve atama zamanlarını ayrı ayrı belirterek bu açığı kapatmış, keyfiyetlere son vermiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı görevde yükselme sınavı duyurusunda bu konuya atıfta bulunup, daha önce yapılan sınavların biran önce sonuçlandırılmasını istemiştir…… Siyasi ve keyfi nedenlerle yapılmayan bu atama sınava katılıp 16 aydır bekleyen …. memuru mağdur etmekte ve ……. adalet ve liyakat söylemleriyle çelişmektedir. ….”

Bu mesaj üzerine ifade etmeliyim ki, Belediyeler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için ilana çıkıp memurlarının başvurularını almışsa, sınavı kazananları atama iradesini ortaya koymuştur.

Bu duyuru yapılıp, memurları yazılı sınava kabul ettikten sonra, idare bu sınavı geçenleri sözlü sınava almalı ve süreci tamamlamalıdır.

Bunun yapılmaması, hem hak ihlali olduğu gibi, hem de hukuki bir yanlıştır.

Belediyenin bu süreci tamamlaması gerekir.

Bu nedenle okurumuzdan ricamız, gerekli başvuruları kurumlarına yapmalarıdır.

Biz de konuyu ilgili kuruma da ileterek, sonucunu takip edeceğiz.