BİST 100
2439
USD
11,867
EURO
17,839
ALTIN
985,447

Yerel Yönetimlerin Dış Borçları

Yerel yönetimler içinde büyükşehir belediyelerinin dövizdeki değer artışıyla birlikte borçlarının TL karşılığı yükselmektedir. Büyükşehir belediyelerinin başta su ve ulaşım hizmetlerini

Bürokrasi Karşıtlığı

Literatürde, bürokrasi karşıtlığı iki ana akım etrafında gelişmiştir. Birincisi Marksist Okul, İkincisi de Liberal düşüncedir. Marksist Okulu, Reel Sosyalizm (Lenin),

Başarılı Belediye Başkanı Kime Denir?

Belediye başkanlarının başarısının nasıl ölçülebileceği sorusu, belediye yönetimine ilişkin en kritik konudur. Belediye yönetimlerinin ya da başkanlarının başarısını ölçmek üzere

Kentsiz Kentleşme

Tarımsal üretimin egemen olduğu toplumsal aşama toprağa dayalı iktidar ilişkilerini geliştirmiş, değiş-tokuş ekonomisinden ticari ilişkilere geçilmesiyle de “burjuvazi” adı verilen